Plavecká škola působící v Klatovech

Bylo připraveno rozdělení dětí a
organizace pololetí (aktualizace 12. 1. 2023).