Plavecká škola působící v Klatovech

Informace ohledně nového
školního roku včetně rozpisů

(aktualizace 15. 8. 2022).