Informace pro školní rok 2023/2024

Informace 7. 1. 2024

Informace pro nováčky leden 2024 velký bazén
Dobrý den,
sledujte prosím stránky www.wellnessm.cz, kde jsme pro Vás aktualizovali seznamy dětí na plavání (sekce organizace roku). Zde si prosím odkontrolujte, zda je dítě správně v seznamu. Občas se dělají přesuny v průběhu pololetí a nedorazí to na web. Pokud nějaký přesun potřebujete, ozvěte se individuálně na tel. 603979062.Pokud vše souhlasí a budete pokračovat, zašlete na toto číslo sms-jen potvrzení docházky. U jmen dětí jsou VS (většinou původní), do konce ledna prosíme uhradit kurzovné. Zůstává stejné, jako v září, číslo účtu také 123-7132560247/0100.
Sledujte také data na stránkách, nové pololetí je již od 22.1.24.
POKUD JIŽ VE 2. POLOLETÍ NEBUDETE POKRAČOVAT, pošlete také prosím sms, ať máme prostor pro ucelení skupinek.
Děkujeme. Zámečníková a spol.

Informace pro nováčky leden 2024 velký bazén
Skupinka vzniká výjimečně, protože se uvolnilo místo. Není ale adekvátní skupinka jiný den, kdy by bylo možné nabídnout náhradu. Proto volíme slevu na kurzovném 300Kč (namísto 2400Kč se bude platit 2100Kč) a v tomto pololetí Vám nenabídneme náhrady.
Snažte se proto chodit co nejpravidelněji.
Skupinka je v PONDĚLÍ 16-16.30h
Nahlásíte se telefonicky 603979062nebo sms, ozvu se zpět. Cena kurzu 2100Kč 16 lekcí.
Data plavání jsou totožná s ostatními skupinami.
Po přihlášení dítěte obdržíte VS, na který zaplatíte, č.ú. je 123_7132560247/0100
Na první lekci si vyzvednete čip v hale nebo na kase bazénu oproti záloze 200Kč, čip se na konci kurzu odevzdává a zálohu dostanete zpět.
Chodí se přes velké šatny, dokud nebude jiný pokyn, chodí rodič s dítětem do vody.
Případně dotazy řešíme individuálně.
Při nahlašování uvádějte jméno a příjmení dítěte, dat. nar. a pokud Vaše dítě má trvalé bydliště na území Klatov, poprosíme také o něj. Získáme tak městskou dotaci na závody apod. Důležitý je také email, aby Vám nadále chodily hromadné emaily.


Informace 9. 9. 2023

Čipy budou vydávány před prvním kurzem ve vestibulu, případně na kase, vratná záloha 200 Kč.


Informace 17. 8. 2023

Byla upravena organizace školního rokurozřazení dětí.

Pokyny pro registraci:

  1. Potvrzení zařazení dítěte do skupiny je nutné provést do 31. 8. 2023. Po tomto datu budou nepotvrzené děti vyškrtnuty a skupinky se mohou upravit.
  2. Pokud se zařazením souhlasíte, stačí potvrdit SMS na 603 979 062, dále s VS (za jménem dítěte v seznamech) zaplatit do 10. 9. 2023 na účet: 123-7132560247/0100.
  3. Pokud je potřeba nějaká změna, volejte na 603 979 062, bude dořešeno telefonicky. Zařazení dětí je připraveno dle jejich dovedností, nelze vždy vyjít vstříc jiným požadavkům.