Informace pro školní rok 2021/2022

Aktualizace 25.11.2021

Plavání i nadále probíhá. V případě změny budete ihned informováni zde na stránkách. Byl aktualizován seznam dětí.


Aktualizace 27.10.2021

Byla přidána informace ohledně doplatků.


Aktualizace 20.9.2021

Prosíme rodiče, kteří ještě nemají čipy na kurzy, aby si je vyzvedli v pátek 24.9.2021 mezi 15:30-17:30 ve vestibulu KPA Klatovy u p. Zámečníkové.


Aktualizace 15.9.2021

Po dobu „covid náhrad“ jsou všechny oddíly (seznam oddílů najdete v rozpisu dětí) bez možnosti náhrad v jiném dni. Ostatní skupiny (neplavci a malé děti) mají náhrady na kartičce. Na náhradu si s kartičkou vyzvedáváte jednorázový čip na kase (pozor, nezaměnit s vaším stálým čipem).

Tato opatření jsou zavedena v souvislosti s hlídaným počtem dětí na bazénu.

Rodič

  1. Jde s dítětem do vody – v hale se prokáže dokladem o očkování (první 2 týdny u p. Zámečníkové), bude mu označena kartička a již se nikomu dále neprokazuje nebo ukáže doklad o oficiálním testu (AG,PCR) nebo si v hale udělá test a bude vpuštěn. Test je možné zakoupit i na kase za 90,- Kč. Levnější test seženete například v Kauflandu za přibližně 40,- Kč
  2. Odvádí dítě do šatny a vyzvedá jej – neprokazuje nic, ale po celou dobu pobytu v šatnách má nasazený respirátor (nevstupuje do prostor bazénu!)

Dítě

  1. Dokud probíhá testování ve školách (platí pouze 13.9.) – neprokazuje se ničím
  2. Do 6 let včetně – neprokazuje se ničím
  3. Od 7 let včetně – nutné prokázat bezinfekčnost

První dva týdny kurzů bude p. Zámečníková v hale vydávat čipy, záloha 200,- Kč (mějte drobné), a pomáhat při kontrole bezinfekčnosti. V této době její kurzy vede Honza Lukš.

Všichni doufáme, že se podmínky postupně zjednoduší. Prozatím je nejjednodušší cesta očkování nebo pravidelně si blokovat místo na test (máte nárok až na 6 testů za měsíc). Funguje také ČČK Klatovy, DDM Klatovy a v neděli odpoledne se testuje v Bezděkově bez objednání. O jakýchkoliv změnách budete informováni na této stránce.


Aktualizace 1.9.2021

Všechny zdravím, je Vás ještě několik, kdo jste neodevzdali staré čipy. Již nejsou funkční. Dala už jsem 2 termíny vracení, kdy na Vás čekám na bazénu a mrzí mě, že až na výjimky (Venclová) se mi ani neozvete, že nemůžete čip vrátit.
Bez vrácených čipů Vám nemohu nechat naprogramovat nové.
Takže ještě poslední pokus: v pondělí 6.9. 16:00-16:30 budu opět na hale bazénu. Čip můžete i po někom poslat.
Pokud se tak nestane a nekontaktujete mě, kde jinde mi čip předáte, nebudu Vám nový čip zařizovat, na první lekci jej nedostanete a bude pak už jen na Vás zařídit si individuálně naprogramování čipu na Vaše lekce.


Aktualizace 26.8.2021

Bylo zjištěno, že čipy, kteří již někteří z Vás obdrželi, nejsou funkční (vypršela jejich platnost). Je proto nutné tyto čipy odevzdat, a to buď 31.8.2021 v čase 18:00 – 18:30 v areálu KPA paní Zámečníkové, nebo nejpozději na první lekci, kde obdržíte nové.


Všeobecné informace

Milí plaváčci,
všechny Vás opět zdravím a pevně věřím, že se nám již podaří plavecké kurzy znovu vzkřísit.
Na těchto stránkách najdete rozpis dětí a organizaci školního roku.
Snažili jsme se s většinou skupin nehýbat, ale někde se kvůli nováčkům muselo. Pokud zůstáváte ve stejný čas a už máte přidělen čip, zůstává Vám. Komu se mění čas, starý čip vrátí, ještě dostanete informace kdy a jak. Řada z Vás čip teprve obdrží, proto se na první lekci dostavte včas (zálohu 200,- Kč s sebou).
Do 29.8. potvrďte účast v kurzu na email nebo telefonicky. Po tomto datu už Vám místo v kurzu nezaručíme a kurz Vám propadne.
Náhrady starých kurzů probíhají dle dat, přibližně do konce listopadu.
Nyní tedy nic neplatíte, čerpáte náhrady za covid.
Nově nahlášení se potvrdí a vyžádají si variabilní symbol k platbě.


Informace pro nové nováčky

Kurz proběhne od 13.9. – 17.12.2021.
Cena kurzovného je 1800 Kč, které je nutné zaplatit do 5.9.2021. Vyberte si hodinu kurzu, nahlaste se přes email, nebo telefonicky, dostanete variabilní symbol k platbě. Na první lekci obdržíte čip (záloha 200 Kč), který budete mít na celý kurz.
Na lekce plavání dochází s dítětem 1 dospělá osoba, která se účastní výuky ve vodě.


Kontakt


Provoz kurzů bude probíhat dle v té době platných hygienických opatření, s čímž přihlášením a zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas. V případě uzavření bazénu se kurz pozastavuje do jeho otevření, kde si vyhrazujeme možnost kurz nahradit do prázdnin včetně. Pokud bude náhrada provedena, není možné vracet kurzovné. Pokud náhrada do konce prázdnin žádnou formou neproběhne, kurzovné se vyúčtuje k 31.srpnu, poníženo o 10% nákladů, spojených se zapsáním. Přihlášením do kurzu a zaplacením kurzovného s výše uvedeným vyjadřujete souhlas.