Informace pro školní rok 2021/2022

Aktualizace 17. 1. 2022

PLATBA 2. pololetí
2200,- Kč všechny děti kromě oddílů
1800,- Kč oddíly (Honza po 17-18, Andrea po 17-18, Andrea pá 17-18, Vendula pá 17-18, Adam pá 17-18)

Platba: na účet 1349969193/0800 uhraďte do 29/1 .Variabilní symbol Vašeho dítěte je vedle jeho jména na stránce rozpisu dětí.

Pokud by covid zařádil a kurzy se nemohly odplavat do konce června, bude Vám vráceno, přes léto neplaveme.

Čip: Pokusíme se vám rozdat kartičky s novými skupinkami a náhradami. S těmi si necháte čip přečipovat na 2. pololetí na kase bazénu. Sledujte tuto stránku, ještě jednáme o zjednodušení – může se tu objevit nějaká změna!!!

Nováčci již mají informace, že čipy pro ně budeme mít připravené na 1. hodině oproti záloze 200Kč.

Začínáme pondělí 31/1, další data najdete v organizaci školního roku.
Zameškané hodiny dostanete možnost nahradit a je jen na Vás, jak důsledně to využijete, neovlivňuje to platbu na další období.

Pokud potřebujete doklad pro ZP, sdělte sms nebo meilem a bude pro Vás v další hodině připraven u instruktorky.
Kurzů se můžete zúčastňovat v rozsahu povolených hygienických pokynů.

Pokud budete po kurzu zůstávat na bazénu, vyjednejte si toto dopředu na kase a uhraďte. Před ani po kurzu není možné chodit ani na chvilku do vířivky nebo wellnessu, plavčíci sledují a byl by problém.

Pokud budete kurz kdykoli UKONČOVAT, čip je potřeba vrátit přímo p. Zámečníkové (ne jej nechat někde na bazénu!) Funguje to tak, že jej vložíte do sáčku se jménem dítěte, časem kurzu, Vaším číslem účtu, přijde Vám zpět záloha.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz či problém, napište meil. Pokud budete volat a nezvednu telefon, nechte stručnou sms, ozvu se zpět.
Doufám, že jsme prozatím postihli všechny dotazy a budeme si čas, strávený společně, užívat.
S pozdravem Mirka Zámečníková


Aktualizace 4.12.2021

Nové info ohledně doplatků.


Aktualizace 25.11.2021

Plavání i nadále probíhá. V případě změny budete ihned informováni zde na stránkách. Byl aktualizován seznam dětí.


Aktualizace 27.10.2021

Byla přidána informace ohledně doplatků.


Aktualizace 20.9.2021

Prosíme rodiče, kteří ještě nemají čipy na kurzy, aby si je vyzvedli v pátek 24.9.2021 mezi 15:30-17:30 ve vestibulu KPA Klatovy u p. Zámečníkové.


Aktualizace 15.9.2021

Po dobu „covid náhrad“ jsou všechny oddíly (seznam oddílů najdete v rozpisu dětí) bez možnosti náhrad v jiném dni. Ostatní skupiny (neplavci a malé děti) mají náhrady na kartičce. Na náhradu si s kartičkou vyzvedáváte jednorázový čip na kase (pozor, nezaměnit s vaším stálým čipem).

Tato opatření jsou zavedena v souvislosti s hlídaným počtem dětí na bazénu.

Rodič

  1. Jde s dítětem do vody – v hale se prokáže dokladem o očkování (první 2 týdny u p. Zámečníkové), bude mu označena kartička a již se nikomu dále neprokazuje nebo ukáže doklad o oficiálním testu (AG,PCR) nebo si v hale udělá test a bude vpuštěn. Test je možné zakoupit i na kase za 90,- Kč. Levnější test seženete například v Kauflandu za přibližně 40,- Kč
  2. Odvádí dítě do šatny a vyzvedá jej – neprokazuje nic, ale po celou dobu pobytu v šatnách má nasazený respirátor (nevstupuje do prostor bazénu!)

Dítě

  1. Dokud probíhá testování ve školách (platí pouze 13.9.) – neprokazuje se ničím
  2. Do 6 let včetně – neprokazuje se ničím
  3. Od 7 let včetně – nutné prokázat bezinfekčnost

První dva týdny kurzů bude p. Zámečníková v hale vydávat čipy, záloha 200,- Kč (mějte drobné), a pomáhat při kontrole bezinfekčnosti. V této době její kurzy vede Honza Lukš.

Všichni doufáme, že se podmínky postupně zjednoduší. Prozatím je nejjednodušší cesta očkování nebo pravidelně si blokovat místo na test (máte nárok až na 6 testů za měsíc). Funguje také ČČK Klatovy, DDM Klatovy a v neděli odpoledne se testuje v Bezděkově bez objednání. O jakýchkoliv změnách budete informováni na této stránce.


Aktualizace 1.9.2021

Všechny zdravím, je Vás ještě několik, kdo jste neodevzdali staré čipy. Již nejsou funkční. Dala už jsem 2 termíny vracení, kdy na Vás čekám na bazénu a mrzí mě, že až na výjimky (Venclová) se mi ani neozvete, že nemůžete čip vrátit.
Bez vrácených čipů Vám nemohu nechat naprogramovat nové.
Takže ještě poslední pokus: v pondělí 6.9. 16:00-16:30 budu opět na hale bazénu. Čip můžete i po někom poslat.
Pokud se tak nestane a nekontaktujete mě, kde jinde mi čip předáte, nebudu Vám nový čip zařizovat, na první lekci jej nedostanete a bude pak už jen na Vás zařídit si individuálně naprogramování čipu na Vaše lekce.


Aktualizace 26.8.2021

Bylo zjištěno, že čipy, kteří již někteří z Vás obdrželi, nejsou funkční (vypršela jejich platnost). Je proto nutné tyto čipy odevzdat, a to buď 31.8.2021 v čase 18:00 – 18:30 v areálu KPA paní Zámečníkové, nebo nejpozději na první lekci, kde obdržíte nové.


Všeobecné informace

Milí plaváčci,
všechny Vás opět zdravím a pevně věřím, že se nám již podaří plavecké kurzy znovu vzkřísit.
Na těchto stránkách najdete rozpis dětí a organizaci školního roku.
Snažili jsme se s většinou skupin nehýbat, ale někde se kvůli nováčkům muselo. Pokud zůstáváte ve stejný čas a už máte přidělen čip, zůstává Vám. Komu se mění čas, starý čip vrátí, ještě dostanete informace kdy a jak. Řada z Vás čip teprve obdrží, proto se na první lekci dostavte včas (zálohu 200,- Kč s sebou).
Do 29.8. potvrďte účast v kurzu na email nebo telefonicky. Po tomto datu už Vám místo v kurzu nezaručíme a kurz Vám propadne.
Náhrady starých kurzů probíhají dle dat, přibližně do konce listopadu.
Nyní tedy nic neplatíte, čerpáte náhrady za covid.
Nově nahlášení se potvrdí a vyžádají si variabilní symbol k platbě.


Informace pro nové nováčky

Kurz proběhne od 13.9. – 17.12.2021.
Cena kurzovného je 1800 Kč, které je nutné zaplatit do 5.9.2021. Vyberte si hodinu kurzu, nahlaste se přes email, nebo telefonicky, dostanete variabilní symbol k platbě. Na první lekci obdržíte čip (záloha 200 Kč), který budete mít na celý kurz.
Na lekce plavání dochází s dítětem 1 dospělá osoba, která se účastní výuky ve vodě.


Kontakt


Provoz kurzů bude probíhat dle v té době platných hygienických opatření, s čímž přihlášením a zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas. V případě uzavření bazénu se kurz pozastavuje do jeho otevření, kde si vyhrazujeme možnost kurz nahradit do prázdnin včetně. Pokud bude náhrada provedena, není možné vracet kurzovné. Pokud náhrada do konce prázdnin žádnou formou neproběhne, kurzovné se vyúčtuje k 31.srpnu, poníženo o 10% nákladů, spojených se zapsáním. Přihlášením do kurzu a zaplacením kurzovného s výše uvedeným vyjadřujete souhlas.