Informace pro nový školní rok 2020/2021

Informace k situaci

Od čtvrtka 3.12.2020 je KPA znovu otevřen pro omezený počet osob. Do tohoto počtu se kurzy nevejdou. Z tohoto důvodu kurzy do Nového roku probíhat NEBUDOU. V lednu zveřejníme upřesňující informace ohledně dalšího průběhu kurzů. Pro více informací ohledně jednotlivých termínů sledujte organizaci školního roku.
Tímto Vám také touto cestou přejeme hezké prožití Vánočních svátků.


Čipy

Rodič doprovázející dítě do šatny si vyzvedne na pokladně žlutý čip, který mu bude umožňovat časový limit 15 minut na doprovod dítěte na kurz a návratu zpět do vestibulu bazénu.

Pro nováčky od paní Voráčkové

Počet míst je omezen (bazén již neprodává další dráhy). Pokud máte zájem přihlásit své dítě do kurzu, je třeba učit tak co nejdříve telefonicky. Kurz bude mít 12 lekcí, kurzovné je 1 450,- Kč.

Pro ostatní děti

  • Pondělní lekce začínají 5.10.
  • Páteční lekce začínají 25.9.

Začínáme 25.9.2020 z důvodu rekonstrukce. Zde je odkaz na organizaci školního roku (rozpis lekcí).
První pololetí bude probíhat v termínu 25.9.-21.12.2020.
Těm, kteří měli uhrazen kurz na jaře, zmeškaný nahradíme. Nebudete tedy již nic doplácet.
Ostatní zájemci se přihlásí telefonicky.

Druhý kurz od ledna do června 2021 bude mít 20 lekcí (o měsíc delší), nahlašovat se na něj budete v průběhu prosince, a bude již hrazen.

Od ledna 2021 se již zameškané hodiny nebudou převádět do dalšího pololetí (to znamená, že si je musíte vybrat v probíhajícím kurzu).

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude omezen vstup rodičům do bazénu jako doprovod (bude možnost jen předání a vyzvednutí dětí z kurzu). Na lekcích budou jen rodiče, kteří jsou nezbytně nutní pro výuku.

Je možnost převést zmeškaný kurz na jiné dítě. U nováčků v nové skupince s doplatkem 400,- Kč.

Co nyní udělat?

V seznamech najděte své děti.

V rozdělení dětí jsme zachovali co nejvíce původní časy. Může se však stát, že děti ve skupinách posuneme nebo bude některá skupina spojena. Prosíme respektujte návrhy instruktorů na přestup, je to vždy v zájmu dítěte a jeho plaveckého vývoje. Individuální přesuny např. z důvodu plavání sourozence nebo školního rozvrhu konzultujte nejlépe přes email.

Potvrďte účast dítěte v kurzu na e-mail nebo na telefon.

Potvrzení dítěte musí proběhnout do 4.září! Pokud tak neučiníte, nebude již s vaším dítětem nadále počítáno a všechny již uhrazené peníze propadnou bez možnosti vrácení.

Novinka

Na bazénu se budou používat čipy.
Zatím však stále nemáme podrobnější informace jakým způsobem. Pravděpodobně budete mít po dobu kurzu svůj čip, který obdržíte na první lekci. Doporučujeme Vám, abyste si na první lekci s sebou přinesli částku 200,- Kč jako vratnou zálohu. Pokud se do zahájení kurzů dozvíme víc, napíšeme informace na stránky.

Kontakt