Plavecká přípravka – 1. pololetí

Plavecký oddílek plavecký oddíl (věk. kategorie předškoláci, 1., 2., 3., 4. tř.)

Základní informace: V přípravce i v oddílku bude zapsáno max. 11 dětí. Lekce budou 60minutové s přestávkou u menších dětí. Děti budou mít svého stálého instruktora (náhrada v nemoci). Nízký počet dětí garantuje individuální přístup. Vyhrazujeme si právo posoudit, zda dítě plánovaný plavecký výcvik zvládne.

Za dítě přebíráme zodpovědnost po dobu trvání lekce a to v prostoru samotného bazénu. Při pobytu v šatně před i po lekci zodpovídá za dítě rodič, proto doporučujeme v šatně rodičovský dozor.

Cena: 2600 Kč. Pokud dítě čerpá pouze jeden den tréninku, platba je: 1600 Kč, cenové zvýhodnění platí pro tréninky 2× týdně.

Organizace školního roku

Návrh zařazení dětí

Přípravka 1 – pondělí

Plaveme každé pondělí 16–17 hod.

Přípravka 2 – pátek

Plaveme každý pátek 17–18 hod.

Neplave se o prázdninách! O konání tréninků v době svátků budou děti včas informovány.

Celkový počet lekcí v 1. pololetí je 16–17 (dle prázdnin), podrobný rozpis obdržíte na 1. lekci, pololetí končí 31. 1.

Pokud odpadne trénink z titulu naší agentury, bude nahrazen či zohledněn v platbě za další pololetí. Nevybrané a zameškané lekce se vzhledem k placení nájmu bazénu i v době nepřítomnosti dítěte nenahrazují ani je nelze převádět do dalších období, tomuto je uzpůsobena cena pololetí. Pokud někdo zamešká vysoký počet lekcí, budeme to řešit individuálně. Děkuji za pochopení.

Plavecký oddílek

Plaveme každé pondělí 17–18 hod. a pátek 17–18 hod.

Neplaveme o prázdninách, rozpis tréninků obdrží děti na 1. lekci.

Celkový počet lekcí v pololetí je 2×16 nebo 17 – dle prázdnin

Pokud odpadne trénink z titulu naší agentury, bude nahrazen či zohledněn v platbě za další pololetí. Nevybrané lekce se nenahrazují (podrobnosti viz. přípravka).

Plavecký oddíl

vybrané děti z našeho loňského oddílku – pokračovací intenzivnější trénink

Plaveme každé pondělí 16–17 hod. a pátek 16–17 hod.

Ostatní informace viz. výše u oddílku.