Naše plavecká činnost by se dala rozdělit na dvě různé části:

  1. Zaměření na pohybovou plaveckou přípravku pro děti s rodiči i samotné děti ve věku 3-5 let.
    Na začátku školního roku je možné si ověřit, kam byly vaše děti ve věku 3-5 let zařazeny.
  2. Následné minitréninky a tréninky oddílů dětí ve věku 6-18 let
    I zde je možnost si ověřit zařazení jednotlivých dětí ve věku 6-18 let do oddílů.

Více se dozvíte v jednotlivých sekcích. Organizace školního roku je stejná pro všechny skupiny.

Naše organizace též pořádá jednou v roce na konci ledna Plavecké závody, které jsou přístupné pro všechny neregistrované plavce.